Aanbevolen Interessante Artikelen

Scheikunde

IR- en Raman-spectroscopie

De normale positie van de C=O strektrilling werd bepaald op basis van de absorptie van de dialkylketonen bij een golfgetal van 1.750 cm-1. Verschuivingen in de normale positie leveren belangrijke informatie voor de interpretatie van carbonylverbindingen in het algemeen, als men kijkt naar het gebied rond 3 in het IR-spectrum.
Lees Verder
Scheikunde

Polarografie

Afb.1 Polargrafie is een elektro-analytische methode om het gehalte aan metaalionen in waterige oplossingen te bepalen Afb.2 Nadat het monster in het gereinigde meetvat is gepipetteerd, wordt het voor langere tijd met stikstof gespoeld. Hierdoor wordt storende zuurstof afgevoerd Afb. 3 Na 10 minuten kan de meting worden gestart.
Lees Verder
Scheikunde

Gastheer

Onderwerp - Chemische informatie Openbare aanbieder van databases: Op een databaseserver worden voor onderzoek met een uniforme ophaaltaal talloze (vaak meerdere 100) verschillende databases aangeboden Zie ook: Database, databaseserver, ophaaltaal
Lees Verder
Scheikunde

Massaspectrometer - De ionenbron - FAB-ionisatie

FAB-ionisatie Een ionisatie van organische moleculen kan ook worden bereikt door ze te bombarderen met hoogenergetische atomen (Fast Atom Bombardment, FAB) of ionen. Ionen worden direct van het oppervlak van het monster gedesorbeerd, dat is opgelost in een vloeibare matrix, d.w.z. het is een desorptie-ionenbron.
Lees Verder
Scheikunde

Karakterisering van polymeren

UV-absorptiespectrum In het ultraviolette en zichtbare bereik tussen ongeveer 185 en 760 nm wordt meestal ongepolariseerde straling gebruikt.Voor het meten van het absorptiespectrum met ongepolariseerde straling worden doorgaans dubbelbundelspectrometers gebruikt, die een automatische registratie van de transmissie T = II0 en de absorptie A = log⁡II0.
Lees Verder
Scheikunde

Van aminozuur naar eiwit

De structuur van de aminozuren De chemische eigenschappen van de aminozuren worden grotendeels bepaald door de zijketens. De verschillende lading van de aminozuurzijketens in het eiwit is bepalend voor de structuur en functie van een eiwit en beïnvloedt bijvoorbeeld de katalytische eigenschappen van enzymen of de activiteit van regulerende eiwitten.
Lees Verder