Chemie

Chemische Kinetiek (vervolg)


Botsingstheorie

Atomen van reagensmoleculen zijn altijd in beweging en genereren veel botsingen (schokken). Een deel van deze botsingen verhoogt de snelheid van de chemische reactie.

Hoe meer schokken met energie en de juiste geometrie, hoe sneller de reactie. Er zijn twee soorten botsingen:

- horizontaal - langzamere botsing
- verticaal - snellere botsing, effectieve botsing

Zie de twee botsingsmodellen voor de vorming van twee HCl-moleculen:

Horizontale botsing

Merk op dat na de eerste botsing slechts één HCl-molecuul wordt gevormd. Het tweede molecuul zal zich vormen in de tweede botsing.

Verticale botsing

Merk op dat de molecule van H2 benadert het Cl-molecuul2 erg snel. Dan botsen ze heftig en vormen twee moleculen HCl die snel weggaan.

De eerste botsing vormt het geactiveerde complex (twee HCl-moleculen). Deze botsing gebeurt zeer snel en daarom sneller, effectiever. Maakt de chemische reactie sneller.

De tussenliggende toestand van de reactie waarbij het geactiveerde complex wordt gevormd, is een overgangstoestand waarbij een hoge energiewaarde is betrokken. de geactiveerd complex Het is de chemische soort met de hoogste energiewaarde in de gehele chemische reactie die een zeer korte levensduur heeft.