Chemie

Chemische Kinetiek (vervolg)


Gemiddelde snelheid

De gemiddelde snelheid van een chemische reactie kan worden gegeven door de verhouding van concentratieverandering tot reactietijd.

Volg de formule en vervolgens de uitleg.

waarbij:
Vm = gemiddelde snelheid (mol / L / s)
concentratiebereik (mol / L)
tijdsvariatie (s, min)
module (resultaat moet positief zijn, snelheid moet positief zijn)

Eenheden kunnen variëren.

Voorbeeld: let op de transformatie van acetyleen naar benzeen:

De gemiddelde snelheid (tot het laatste proces) of gedeeltelijke snelheid kan worden berekend. gegevens:

C2H2 (mol)

3,5

2,7

2,0

1,5

0,9

t (min)

0

1

2

3

4

  • Berekening van de snelheid na 4 minuten:

 
    
   

  • Snelheidsberekening tussen 1 en 2 minuten:


 

De gemiddelde snelheid van een chemische reactie kan ook als volgt gerelateerd zijn aan de verdwijningsreactie en de beginreactie:

De eenheden kunnen zijn:

Als we de informatie over een van de reactiedeelnemers kennen, kunnen we de snelheid van de andere deelnemers en zelfs de gemiddelde reactiesnelheid berekenen.
Neem het geval van ammoniaksynthese:

Het delen van de voor elke deelnemer berekende snelheid door zijn eigen stoichiometrische coëfficiënt resulteert in dezelfde berekening als de andere deelnemers.

waarbij:

Deze berekeningen kunnen ook worden gemaakt door de regel van drie.

Video: Reactievervolgfilm op de techniekfilm bovenbouw, proefjes (Juli- 2020).