Chemie

Inleiding tot de studie van de chemie


Wat is chemie?

chemie Het is wetenschap die materie en haar transformaties bestudeert. Het bestudeert ook de energie die bij deze transformaties betrokken is.

Chemie is zeer verbonden met ons dagelijks leven. Het is aanwezig in voedsel, medicijnen, gebouwen, planten, kleding, brandstoffen.

Alles in het universum bestaat uit chemie. In ons lichaam komen ook verschillende chemische transformaties voor.

Materie en substantie

materie Het is alles dat massa heeft en ruimte inneemt. Alles wat fysiek of echt bestaat, is materie.

Alles in het bekende universum manifesteert zich als materie of energie. De materie kan vloeibaar, vast of gasvormig zijn. Voorbeelden hiervan zijn papier, hout, lucht, water, steen.

Kwalitatief analyseren van materie (kwaliteit), noemen we het stof.

stof - heeft een karakteristieke, bepaalde samenstelling en een gedefinieerde set eigenschappen.

Het kan eenvoudig zijn (gevormd door slechts één chemisch element) of verbinding (gevormd door meerdere chemische elementen).

Voorbeelden van eenvoudige stoffen: goud, kwik, ijzer, zink.

Voorbeelden van samengestelde stoffen: water, suiker (sucrose), keukenzout (natriumchloride).

Chemicaliën kunnen op twee manieren worden ingedeeld: op basis van het type binding dat ze vormt en op basis van het aantal chemicaliën dat aan de binding deelneemt.

Video: Tips om snel een proefwerk, examen of tentamen te leren! - DEEL 1 - Psycholoog Najla (Juli- 2020).