Chemie

Koolwaterstoffen (vervolg)


Aromaten

Aromatische koolwaterstoffen zijn die met een of meer aromatische ringen in hun molecuul.

Het is een gesloten keten, dus cyclisch. Wissel enkele en dubbele bindingen af ​​tussen de koolstofatomen, waardoor een resonantie ontstaat. De belangrijkste aromatische is benzeen C6H6.

Bekijk de manieren om benzeen weer te geven.

                                   

Benzeen is een kleurloze, vluchtige, ontvlambare en zeer giftige vloeistof. Het is een zeer gevaarlijke stof die niet mag worden ingeademd (ingeademd). Kan ernstige ziekte veroorzaken, waaronder leukemie.

De meeste aromaten zijn gevaarlijk voor de gezondheid. Naast benzeen is er ook benzopyreen, dat zich vormt op gebraden vlees en gerookt vlees en vis, en wordt vrijgegeven bij het verbranden van sigaretten.


Benzopyreen: kankerverwekkend aromatisch

Hoofdaromaten:

 

tolueen - gewonnen uit een boom van oorsprong uit Colombia, tolubalsem. Kan als oplosmiddel worden gebruikt. Het heeft een karakteristieke geur.

naftaline - bekend als mottenballen, verkocht in kleine balletjes om insecten te doden. Hieruit kunnen kunststoffen, oplosmiddelen en kleurstoffen worden geproduceerd.

antraceen - kleurloze vaste stof die gemakkelijk sublimeert. Hieruit kunnen kleurstoffen, insecticiden en conserveermiddelen worden geproduceerd.

fenantreen - Gevonden in sigarettenrook, verkregen uit een fractie antraceenolie.

Video: 58b Alkynen, cyclische koolwaterstoffen en aromaten - VWO - scheikunde - (Juli- 2020).