Chemie

Resonantie


Het is de verplaatsing van de elektronische paren π (pi) uit de dubbele bindingen van de aromatische ring en heeft een gelijk effect op alle delen van de structuur. Het resonantie-effect geeft stabiliteit aan het molecuul.

Deze offset wordt weergegeven door een cirkel in het midden van de ring. Elke ring heeft drie π (pi) bindingen.


De lengte van de dubbele binding is korter dan de enkele binding.

C = C is equivalent aan 1,40 A
C - C is equivalent aan 1,54A

Angstron (Å) is een meeteenheid die tien miljard keer kleiner is dan de meter, die wordt gebruikt voor het meten van bindingslengten van atomen, moleculen, enz.

We noemen de aromatische ring die de resonantie bevat resonante hybride of resonante hybride.

De manier waarop de aromatische ringstructuur wordt samengesteld is een canonieke vorm. De canonieke vormen van de aromatische ring zijn theoretisch. In de praktijk bestaan ​​ze niet. Wat bestaat is een tussenvorm ertussen, die resonerende hybriden zijn.

Video: Trillingen en golven 5: Resonantie (Augustus 2020).