Chemie

Isomerie


Sommige stoffen kunnen dezelfde moleculaire formule hebben en verschillende eigenschappen en namen hebben.

Hier zijn twee voorbeelden van chemicaliën die dezelfde moleculaire formule hebben, maar verschillen in naam en enkele eigenschappen:

Moleculaire formule: C2H6de
Naam: ethanol
Functie: alcohol
Smeltpunt: -115 ° C
Kookpunt: 78 ° C
Reactiviteit: hoog
Fysische toestand bij 25 ° C: vloeibaar

Moleculaire formule: C2H6de
Naam: methoxy methaan
Functie: ether
Smeltpunt: -140 ° C
Smeltpunt: -24 ° C
Reactiviteit: laag
Fysische toestand bij 25 ° C: gas

Zie het andere analoge voorbeeld:

Welke woorden zou u kunnen schrijven met de letters RMAO met verschillende arrangementen? We zouden de woorden liefde en rome kunnen schrijven.

Hetzelfde geldt voor stoffen. Voor dit fenomeen, dat zo gewoon is, noemen we het isomerie.

isomerie Het is het fenomeen dat optreedt tussen moleculen met dezelfde moleculaire formule maar die verschillen in hun structuur, eigenschap en naam.

De verbindingen die lijden aan dit soort fenomeen worden genoemd isomeren. Het woord isomeer is afgeleid van twee Griekse radicalen: iso, wat gelijk betekent, en mer, wat onderdelen betekent.

Isomerisme kan worden onderverdeeld in:

- vlakke isomerie (keten, positie, metameria, functie en tautomeria)
- ruimtelijke isomerie (geometrische cis-trans en optisch)

Video: 24 VWO Cis-trans isomerie - scheikunde - (Augustus 2020).