Chemie

Macromoleculen


Binnen de organische chemie bestuderen we zowel relatief kleine als grote moleculen. We noemen deze moleculen macromoleculen.

de macromoleculen kan ook worden genoemd polymeren.

Ze zijn onderverdeeld in macromoleculen. natuurlijk en synthetisch.

De macromoleculen natuurlijk zijn fundamentele biomoleculen voor alle levende wezens, die als volgt zijn:

- koolhydraten
- Lipiden
- Eiwitten

De macromoleculen synthetisch Ze vormen de basis voor de productie van kunststoffen.

Vervolgens zullen we de studie van macromoleculen met glyciden starten en hun belangrijkste typen kennen (glucose, fructose, sucrose, enz.).