Chemie

Thompson-model


In 1903 stelde fysicus Joseph John Thomson een nieuw atoommodel voor, gebaseerd op kathodestraalexperimenten, die hij elektronen noemde.

Voor Thomson was het atoom een ​​bol van positieve elektrische lading "gevuld" met negatief geladen elektronen.

Het model werd bekend als "rozijnenpudding". Dit model vernietigt het idee dat het atoom ondeelbaar is en introduceert de elektrische aard van materie.


Bron portaltosabendo.com.br

Thomson's model verklaart enkele fenomenen, zoals elektrische stroom, wrijvingselektrificatie, ionvorming en gasontlading.

Video: ChemistryClass 9thChapter 4Structure of the AtomModule-Thomson's Atomic Model (Juli- 2020).