Chemie

Organische reacties


Er zijn miljoenen organische stoffen in de natuur. De hoeveelheid chemische reacties die met deze stoffen kan optreden, is enorm. Sommige zijn voorspelbaar.

De belangrijkste organische reacties zijn als volgt:
- additiereactie
- substitutiereactie
- oxidatiereactie
- eliminatiereactie

Toevoeging Reactie

Toevoegingsreacties zijn die waarbij een atoom van een organische of anorganische stof wordt toegevoegd aan een organische stof.

Het komt voor in onverzadigde koolwaterstoffen, zoals alkenen en alkynen. Ze worden gekenmerkt door het verbreken van dubbele en driedubbele bindingen.

In onverzadigde koolwaterstoffen vindt de afbraak plaats bij de zwakste binding (π binding) en vindt de vorming van twee nieuwe bindingen (8 bindingen) plaats.

De belangrijkste toevoegingsreacties zijn:

- katalytische hydrogenering
- halogenering
- toevoeging van HX
- toevoeging van water
- toevoeging aan aromatisch

We zullen ze hieronder bestuderen.

Video: Oefeningen met substitutie- en additie reacties (Juli- 2020).