Chemie

Waarom barst popcornmaïs?


Maïs is een zeer hard voedsel en kleine luchtbellen zitten erin vast.

Wanneer maïs heet wordt, probeert de ingesloten lucht uit te zetten, waardoor het volume meer dan 20 keer wordt verhoogd.

De luchtmoleculen bewegen snel en drukken harder en harder op de taaie wanden van de kleine bubbels totdat ze breken en de maïskorrels exploderen in zachte, lichte popcorn.