Chemie

Hoe kunnen blikken die in seconden afkoelen werken


De zogenaamde slimme blikken die in Zuid-Korea zijn gemaakt, zijn een zeer interessant type toepassing van fysisch-chemische warmtewisselingsverschijnselen.

Deze blikken worden heet of koel. De slimme blikjes voor frisdrank en bier bevriezen het product in 15 seconden zonder dat een koelkast nodig is.

In het blik zit een spoel vol koolstofdioxide onder hoge druk. Wanneer u het blik opent, komt het gas vrij, waardoor een snelle koeling ontstaat, waardoor de drank in het blik bevriest.

Er zijn ook containers die hun inhoud verwarmen. Het wordt gebruikt in soepen, melk en koffie.

Dit idee werd tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt om soldaten op het slagveld warm voedsel te bieden.

Voor verwarming worden verschillende warmteafgevende (exotherme) reacties gebruikt, zoals:

CaO + H2O → Ca (OH)2

2 Al + Fe2de3 → Al2de3 + 2 Fe

Video: Изучаю двигатель постапокалипсиса ГТД-350 (Juli- 2020).