Fysica

Elektrisch veld (vervolg)


Oppervlaktedichtheid van belastingen

Een lichaam in elektrostatisch evenwicht, dat wil zeggen, wanneer alle mogelijke verantwoordelijk voor zijn elektrificatie op zijn oppervlak ligt, kan worden gekenmerkt door zijn gemiddelde oppervlaktedichtheid van ladingen. die per definitie het resultaat is van het quotiënt van elektrische lading Qdoor het oppervlak de.

Zijn eenheid aangenomen in SI de C / m².

Merk op dat voor negatieve ladingen de gemiddelde oppervlaktedichtheid van ladingen ook negatief is, omdat het gebied altijd positief is.

De gemiddelde term wordt gebruikt omdat elektrische ladingen nauwelijks gelijkmatig over het gehele oppervlak van een lichaam zijn verdeeld, dus het is mogelijk om te zien dat de modulus van deze dichtheid omgekeerd evenredig is met zijn kromtestraal, dat wil zeggen in scherp geëlektrificeerde objecten. er is een hogere concentratie van lading aan het einde (punt).

Uniform elektrisch veld (CEU)

We zeggen dat een elektrisch veld uniform is in een gebied wanneer zijn krachtlijnen evenwijdig en op gelijke afstand van elkaar liggen, wat impliceert dat zijn elektrische veldvector in dit gebied hebben op alle punten dezelfde intensiteit, richting en betekenis.

Een gebruikelijke manier om een ​​uniform elektrisch veld te bereiken is het gebruik van twee platte en gelijke geleidende platen. Als de platen parallel worden gelegd, met ladingen van dezelfde intensiteit maar met een tegengesteld signaal, zal het elektrische veld dat daartussen wordt gegenereerd uniform zijn.


Video: Elektrostatica FV5 5 Elektrische veldlijnen (Augustus 2020).