Chemie

Kirchhoff


Gustav Robert Kirchhoff, Duitse natuurkundige, werd geboren op 12 maart 1824 in Berlijn. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de wetenschap op het gebied van spectroscopie, de emissie van blackbody-straling, de elasticiteitstheorie en de formulering van thermodynamische theorieën.

Hij was de zoon van Friedrich Kirchhoff, advocaat en Johanna Henriette. Hij studeerde in 1847 af aan de universiteit van Konigsberg in Pruisen (het huidige Rusland). Hij trouwde met Clara Richelot, dochter van Richelot, een van zijn wiskundeleraren. In hetzelfde jaar verhuisde hij naar Berlijn.

In 1845 formuleerde het wetten op basis van het Energiebesparingprincipe en het Electric Charge Conservation Principle. Hij was professor natuurkunde aan de universiteit van Heidelberg van 1854 tot 1874. Hij bestudeerde de toepassing van mechanische warmtetheorie op fysische en chemische processen, een waardevolle bijdrage aan de theorie van lichtdiffractie, reflectie en breking.

In 1859 begon Bunsen met spectrale analyses. Ze ontdekten de chemische elementen cesium en rubidium in 1861. Hij werkte aan de Universiteit van Berlijn van 1874 tot het einde van zijn leven. Hij werd een partner van de Academie.

Hij heeft andere opmerkelijke werken op het gebied van fysica gedaan, zoals kwantumtheorieën, emissievermogen, golflengte en temperatuur, vloeistoffen, hydraulica, optica en elektrische circuits.

Kirchhoff stierf in 1887 in Berlijn, Duitsland.

Video: Elektriciteit 6: De wetten van Kirchhoff deel 1 (Augustus 2020).