Fysica

Dynamiek Vragen


Wrijvingssterkte

(1) Wat is de wrijvingscoëfficiënt van een blok van 10 kg dat 2 m / s bereikt bij een verplaatsing van 10 m vanuit rust? Omdat de kracht die erop wordt uitgeoefend 10N is.

We kunnen de versnelling van het blok berekenen met de Torricelli-vergelijking:

Door het principe van dynamiek, waarbij de resulterende kracht evenredig is met massa en versnelling:

Door de wrijvingsmodulus te kennen, is het mogelijk om de wrijvingscoëfficiënt te berekenen:

(2) Een kracht F wordt uitgeoefend op een blok van 15 kg dat over een oppervlak glijdt waar de dynamische wrijvingscoëfficiënt 0,25 is. Het lichaam heeft een constante versnelling van 1m / s². Wat is de kracht die op het lichaam wordt uitgeoefend?

Door het principe van dynamiek:

Treksterkte

(1) Een veer heeft een elastische constante k = 2,5 kN / m. Als het 12 cm gecomprimeerd is, hoe sterk zal het zijn?

Van de wet van Hooke:

(2) Een lichaam komt in evenwicht wanneer de resulterende kracht daarop nul is. Waar:

Wat zal de veer vervormen wanneer het systeem in evenwicht is?

Wanneer het systeem in balans is:

Dan is de trekkracht gelijk aan de Gewichtskracht:


Video: Workshops 'De Dynamiek van Woorden ' & 'De Kunst van Luisteren' - ZoeteLiefde (Juli- 2020).