Fysica

Mechanische energie


Energie is het vermogen om een ​​taak uit te voeren.

Mechanische energie is dat wat gebeurt als gevolg van de beweging van lichamen of opgeslagen in fysieke systemen.

Onder de verschillende bekende energieën, zijn die we zullen zien in de studie van dynamiek:

  • Kinetische energie;
  • Zwaartekracht Potentiële Energie;
  • Elastische potentiële energie;

Kinetische energie

Het is de energie verbonden met de beweging van lichamen. Het komt voort uit de overdracht van energie van het systeem dat het lichaam in beweging zet.

Uw vergelijking wordt gegeven door:

Met behulp van de Torricelli-vergelijking en gezien het begin van beweging rustend zijn, hebben we:

Voorrang bij taakberekening:

De eenheid van energie is hetzelfde als het werk: de Joule (J)

Kinetische energiestelling

Overweegt een lichaam dat beweegt in MRUV.

De Kinetic Energy Theorem (TEC) zegt dat:

"Het werk van de resulterende kracht wordt gemeten door de variatie van de kinetische energie."

Dat wil zeggen:

voorbeeld:

Wat is het werk gedaan door een lichaamsmassa van 10kg die een koers begint met snelheid 10m / s² tot deze stopt?


Video: Natuurkunde uitleg Energie 6: KinetischeBewegingsenergie (Augustus 2020).