Chemie

Newlands


John Alexander Reina Newlands was een vooraanstaande Engelse scheikundige, geboren in 1837 in Southwark, Londen. Hij bestudeerde de periodiciteit van eigenschappen van chemische elementen.

Het ging Dmitri Mendeleiev vooraf in de formulering van het Periodiek Systeem. Heeft gestudeerd aan Royal College of Chemistry. Hij was industrieel chemicus en werkte bij een suikerfabriek als hoofdchemicus en schreef een verhandeling over suiker.

In 1864 stelde Newlands een nieuwe classificatie voor de chemische elementen voor. Hij bestelde de elementen met vergelijkbare eigenschappen in 11 groepen, waar de vergelijkbare elementen massa's hadden in relatie tot multipliciteit 8. Hij noemde de wet van octaaf, die de ordening van de elementen zocht naar het voorbeeld van muziek, zoals de muzieknoten (do, d, mi , zon, daar, si, do, d, mi, fa). Deze ordening vertoonde een zekere periodiciteit.

Deze classificatie paste niet bij sommige elementen, zoals calcium. Zijn werk werd ook niet algemeen aanvaard door de wetenschappelijke gemeenschap en werd bespot. Velen zeiden dat hij de elementen in alfabetische volgorde had kunnen indelen.

Hoewel het niet succesvol was in zijn classificatie, was de tabel belangrijk voor de ontwikkeling van de tabel die we vandaag gebruiken. In 1887 kreeg hij de Royal Society of London voor zijn bijdrage aan de wetenschap.

In 1898 sterft Newland.

Video: Justice - New Lands. OFFICIAL VIDEO (Augustus 2020).