Fysica

Akoestisch bereik


Het menselijk gehoor kan sommige karakteristieken van geluid, zoals zijn, onderscheiden hoogte, interval en timbre.

de geluidshoogte hangt alleen af ​​van de frequentie, gedefinieerd als het onderscheid tussen ernstig en acuut.

Een hogere toonhoogte is hoog en een lagere toonhoogte is laag.

de intervallen tussen twee geluiden worden gegeven door het quotiënt tussen hun frequenties. Dat wil zeggen:

Omdat het interval een quotiënt is tussen twee maten van dezelfde eenheid, heeft het geen dimensie.

In het lied wordt een nomenclatuur gegeven voor elk interval:

Akoestisch intervalFrequentie ratio
harmonie1:1
octaaf2:1
farm3:2
vierde4:3
Grotere dinsdag5:4
Minor derde6:5
Zesde majoor5:3
Zesde minderjarige8:5
Hogere toon (M)9:8
Kleine toon (m)10:9
Halftoon (s)16:15

Muzieknoten met dezelfde naam worden gescheiden door een octaafinterval (2: 1)

de timbre Eén geluid is de karakteristiek waarmee twee geluiden met dezelfde toonhoogte en intensiteit kunnen worden onderscheiden, maar die door verschillende instrumenten worden uitgezonden.

Op deze manier onderscheidt een lied uitgevoerd door een viool en een piano zich door het timbre.

Video: Akoestische wildverdrijver voorkomt dat dieren in maaier terecht komen (Augustus 2020).