Fysica

Golfreflectie (vervolg)


Tweedimensionale golfreflectie

Wanneer een golffront dat zich voortplant op een vloeistofoppervlak een obstakel raakt, wordt elk punt aan de voorkant gereflecteerd, dus het is mogelijk om ze te vertegenwoordigen door hun golfstralen.

De reflectie van golfstralen wordt beheerst door twee reflectiewetten, die worden gepresenteerd als:

  • 1e reflectiewet: De invallende straal, de gereflecteerde straal en de lijn loodrecht op het reflecterende oppervlak op het invalspunt bevinden zich altijd in hetzelfde vlak;
  • 2e reflectiewet: De hoeken gevormd tussen de invallende straal en de loodlijn en tussen de gereflecteerde straal en de loodlijn hebben altijd dezelfde maat.

dus:

Zoals bepaald in Wet 2, hebben hoeken dezelfde waarde, dus:

Dan kan men zich voorstellen dat de weerspiegeling van de golven gebeurt alsof deze wordt weerspiegeld in een spiegel loodrecht op het invalspunt.

Overweeg de weerspiegeling van cirkelvormige golven: