Fysica

1 Wet van thermodynamica


We noemen de eerste wet van de thermodynamica het principe van energiebesparing toegepast op thermodynamica, wat het mogelijk maakt om het gedrag van een gassysteem te voorspellen bij het ondergaan van een thermodynamische transformatie.

Analyse van het principe van energiebesparing in de context van thermodynamica:

Een systeem kan geen energie creëren of verbruiken, maar het alleen opslaan of overbrengen naar zijn omgeving, als werk, of beide tegelijkertijd, dus wanneer het een hoeveelheid ontvangt Q van hitte, kan het wat werk doen en verhoog de interne energie van het systeem AUdat wil zeggen wiskundig uitdrukken:

Alle eenheden zijn gemeten in Joule (J).

Als we deze wet kennen, kunnen we het gedrag ervan observeren voor elk van de gepresenteerde hoeveelheden:

hitte werk Interne energie Q //AU
ontvangt presteert toeneemt >0
Geef toe ontvangt vermindert <0
niet ruilen beseft noch ontvangt varieert niet =0

voorbeeld:

(1) Wanneer een hoeveelheid warmte Q = 50J wordt ontvangen, voert een gas een werk uit dat gelijk is aan 12J, wetende dat de interne energie van het systeem voordat het warmte ontving U = 100J was, wat zal deze energie zijn bij ontvangst?


Video: Eerste Hoofdwet van de Thermodynamica (Juli- 2020).